Hertha Hillfon (Swedish, )

skålfat by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skålfat

skulptur by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skulptur

skulptur by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skulptur

skulptur by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skulptur, 1965

nakenstudie by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Nakenstudie

väggskulptur by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Väggskulptur, 1960

barnhuvud by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Barnhuvud

skulptur (in 3 parts) by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skulptur (in 3 parts)

skålfat by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skålfat, 1992

ansikte by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Ansikte

skålfat by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skålfat

skål by hertha hillfon

Hertha Hillfon

Skål, 1970