Henryk Gotlib (Polish, 1966)

eve by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Eve, 1962

standing nude by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Standing Nude, 1947

workers at noon by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Workers at Noon, 1950

reclining figure by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Reclining figure

reclining figure by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Reclining figure

caroline by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Caroline

reclining figure by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Reclining figure

fruit in silver dish by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Fruit in silver dish

standing nude by henryk gotlib

Henryk Gotlib

Standing nude