Henri Louis Scott (French, born circa 1884)

cargos from lands afar by henri louis scott

Henri Louis Scott

Cargos from lands afar

out to sea by henri louis scott

Henri Louis Scott

Out to sea, 1882

full steam ahead by henri louis scott

Henri Louis Scott

FULL STEAM AHEAD

tradewinds by henri louis scott

Henri Louis Scott

TRADEWINDS, 1867