Hei Bolong (Chinese, 1989)

竹石图 by hei bolong

Hei Bolong

竹石图, 1976

登山访古松 by hei bolong

Hei Bolong

登山访古松

山水 by hei bolong

Hei Bolong

山水

汉柏 by hei bolong

Hei Bolong

汉柏, 1976

黄山 by hei bolong

Hei Bolong

黄山

山间飞瀑 by hei bolong

Hei Bolong

山间飞瀑

观瀑图 by hei bolong

Hei Bolong

观瀑图, 1982

独钓图 by hei bolong

Hei Bolong

独钓图

山水 by hei bolong

Hei Bolong

山水, 1983

南山松 by hei bolong

Hei Bolong

南山松, 1972

顽石 by hei bolong

Hei Bolong

顽石, 1972

竹石图 by hei bolong

Hei Bolong

竹石图