He Jianguo (Chinese, born )

高峡出平湖 立轴 设色纸本 by wang songyu, sun kegang, and he jianguo

Wang Songyu, Sun Kegang, and He Jianguo

高峡出平湖 立轴 设色纸本

舞姿 by he jianguo

He Jianguo

舞姿, 2012

仙姿鹤舞 by he jianguo

He Jianguo

仙姿鹤舞