He Haixia (Chinese, 1998)

chinese wc landscape by he haixia

Attributed to He Haixia

Chinese WC Landscape

曲径通幽处 by he haixia

He Haixia

曲径通幽处

书法 by he haixia

He Haixia

书法

风竹 by he haixia

He Haixia

风竹

行书 by he haixia

He Haixia

行书

荷花 by he haixia

He Haixia

荷花

华山雄姿 by he haixia

He Haixia

华山雄姿

华山松 by he haixia

He Haixia

华山松, 1962

青绿山水 by he haixia

He Haixia

青绿山水