Hatice Kumbaraci Gürsöz (Turkish, born )

babamin sofrasi by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

Babamin sofrasi, 2013

messenger by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

Messenger, 2000

ataturk and children by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

Ataturk and children, 2007

my istanbul by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

My Istanbul, 2010

izmir by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

Izmir, 2008

eminonu bridge (istanbul) by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

Eminonu bridge (Istanbul), 2009

in istanbul about love by hatice kumbaraci gürsöz

Hatice Kumbaraci Gürsöz

In Istanbul about love, 2009