Hans Josef Becker-Leber (German, born )

getopfte rote azalee by hans josef becker-leber

Hans Josef Becker-Leber

Getopfte rote Azalee, 1914–1914

rosenstilleben by hans josef becker-leber

Hans Josef Becker-Leber

Rosenstilleben

winterwald by hans josef becker-leber

Hans Josef Becker-Leber

Winterwald, 1942