Hanna Zawa-Cywinska (Polish, born )

gleam of hope by hanna zawa-cywinska

Hanna Zawa-Cywinska

Gleam of hope, 2011

potrzask by hanna zawa-cywinska

Hanna Zawa-Cywinska

Potrzask, 2004

tablica ard by hanna zawa-cywinska

Hanna Zawa-Cywinska

Tablica ARD, 2001