Ha Bik Chuen (Chinese, 2009)

傲骨 凹凸版画 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

傲骨 凹凸版画

墨趣 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

墨趣, 2005

人物 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

人物, 2005

两相依 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

两相依, 1991

承先启后 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

承先启后

弄姿(a/p,74) by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

弄姿(A/P,74)

分界1990 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

分界1990, 1990

气功大师 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

气功大师, 2002

小女孩 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

小女孩, 2008

展望台 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

展望台, 2002

遥望 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

遥望, 1996

三重奏 by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

三重奏, 1996

untitled by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

Untitled, 1978

freiheit by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

Freiheit, 1980

tal by ha bik chuen

Ha Bik Chuen

Tal, 1992