H. Augustus Lunn (British, 1986)

jacob's dream by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Jacob's dream, 1944

red and blue abstract by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Red and blue abstract

untitled by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Untitled

red and blue abstract by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Red and blue abstract

carousel by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Carousel

icarus by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Icarus, 1944

arch on a beach by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Arch on a beach, 1942

the boatyard by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

The boatyard, 1940

composition by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Composition

gale warning by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Gale warning, 1937

surrealist landscape by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Surrealist landscape, 1943

organic elements by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Organic elements

organic elements by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Organic elements

surrealist landscape by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Surrealist landscape, 1949

micro forms 1 by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Micro forms 1

jacob's dream by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Jacob's dream, 1944–1944

metaphysical landscape by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Metaphysical landscape

figures in a niche by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Figures in a niche

tree by h. augustus lunn

H. Augustus Lunn

Tree