Gustave Baumann (American/German, 1971)

pinon-grand canon by gustave baumann

Gustave Baumann

Pinon-Grand Canon

silver sky by gustave baumann

Gustave Baumann

Silver Sky

spring blossoms by gustave baumann

Gustave Baumann

Spring Blossoms

procession by gustave baumann

Gustave Baumann

Procession, 1930

winter corral by gustave baumann

Gustave Baumann

Winter Corral, 1954

procession by gustave baumann

Gustave Baumann

Procession, 1930

hopi katzinas by gustave baumann

Gustave Baumann

Hopi Katzinas, 1925

the landmark by gustave baumann

Gustave Baumann

The Landmark, 1916

eagle dance by gustave baumann

Gustave Baumann

Eagle Dance

sequoia forest by gustave baumann

Gustave Baumann

Sequoia Forest, 1960

el velorio by gustave baumann

Gustave Baumann

El Velorio, 1927

marigolds by gustave baumann

Gustave Baumann

Marigolds

cordova plaza by gustave baumann

Gustave Baumann

Cordova Plaza, 1943

spring, new mexico by gustave baumann

Gustave Baumann

Spring, New Mexico, 1924

mountain pool by gustave baumann

Gustave Baumann

Mountain pool, 1920