Gustav Adolf Goldberg (German, 1911)

nymf i skogslandskap by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Nymf i skogslandskap, 1876

nature morte au bouquet by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Nature morte au bouquet

nature morte au bouquet by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Nature morte au bouquet

der zeitungsleser by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Der Zeitungsleser

portrait of an officer by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Portrait of an officer, 1891

nymf i skogslandskap by gustav adolf goldberg

Gustav Adolf Goldberg

Nymf i skogslandskap, 1876