bahnhof by gudrun kemsa

Gudrun Kemsa

Bahnhof, 2001

garten by gudrun kemsa

Gudrun Kemsa

Garten, 2000

caracalla by gudrun kemsa

Gudrun Kemsa

Caracalla, 1996

reichstag 8 by gudrun kemsa

Gudrun Kemsa

Reichstag 8, 2001

reichstag 2 by gudrun kemsa

Gudrun Kemsa

Reichstag 2, 2001