戏剧人物 by guan liang

Guan Liang

戏剧人物

盆花 by guan liang

Guan Liang

盆花, 1979

戏曲人物 by guan liang

Guan Liang

戏曲人物

静物写生 by guan liang

Guan Liang

静物写生