Giovanni Battista (Johann Baptist) Pian (Austrian, 1857)

am neptunbrunnen by giovanni battista (johann baptist) pian

Giovanni Battista (Johann Baptist) Pian

Am Neptunbrunnen, 1835

Dorotheum

am wärmenden feuer by giovanni battista (johann baptist) pian

Giovanni Battista (Johann Baptist) Pian

Am wärmenden Feuer, 1837

Dorotheum

am neptunbrunnen by giovanni battista (johann baptist) pian

Giovanni Battista (Johann Baptist) Pian

Am Neptunbrunnen, 1835–1835

Dorotheum