armoire by gio ponti

Gio Ponti

Armoire

table by gio ponti

Gio Ponti

Table, 1950

fauteuil by gio ponti

Gio Ponti

Fauteuil, 1956

lustre by gio ponti

Gio Ponti

Lustre, 1980

rare desk by gio ponti

Gio Ponti

Rare desk, 1952