Gino Sarfatti (Italian, 1985)

coppia di lampadari by gino sarfatti

Gino Sarfatti

Coppia di lampadari

lustre by gino sarfatti

Gino Sarfatti

Lustre, 1958

piantana 1055 by gino sarfatti

Gino Sarfatti

Piantana 1055, 1955