Gili Avissar (Israeli, born )

clown 1 by gili avissar

Gili Avissar

clown 1, 2011

Galerie Rupert Pfab

Price on Request

the wolf by gili avissar

Gili Avissar

The Wolf, 2010

Galerie Rupert Pfab

Price on Request