Gianni Vagnetti (Italian, 1956)

banchetto by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Banchetto, 1945

ragazza seduta by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Ragazza seduta

figura femminile by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Figura femminile

natura morta by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Natura morta, 1941

banchetto by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Banchetto, 1945

spiaggia by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Spiaggia, 1945

natura morta by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Natura morta, 1933

figura by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Figura, 1951

dopo pranzo by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Dopo pranzo, 1937

figura by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Figura, 1951

figura by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Figura

notturno by gianni vagnetti

Gianni Vagnetti

Notturno, 1952–1954