fireworks by gianluca di pasquale

Gianluca Di Pasquale

Fireworks, 2011

Monica De Cardenas

mekong by gianluca di pasquale

Gianluca Di Pasquale

Mekong, 2012

Monica De Cardenas

sonja by gianluca di pasquale

Gianluca Di Pasquale

Sonja, 2011

Monica De Cardenas

atras by gianluca di pasquale

Gianluca Di Pasquale

Atras, 2010

Monica De Cardenas

priscilla by gianluca di pasquale

Gianluca Di Pasquale

Priscilla, 2011

Monica De Cardenas