Giandante X (Italian, 1984)

montagna by giandante x

Giandante X

Montagna

paesaggio by giandante x

Giandante X

Paesaggio, 1972