Giancarlo Limoni (born )

fiore by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Fiore, 1988

fiore by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Fiore, 1988

rosso e nero by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Rosso e nero, 1976

senza titolo by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Senza titolo, 1996

senza titolo by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Senza titolo, 2006

fiore d'acqua by giancarlo limoni

Giancarlo Limoni

Fiore d'acqua, 2001