senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo, 1998

senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo, 1998

senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo, 1967

senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo, 1968

senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo, 1969

se misurati sono due tsci by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Se misurati sono due tsci, 1966

senza titolo by gian emilio simonetti

Gian Emilio Simonetti

Senza titolo