grande supsension by giampiero aloi

Giampiero Aloi

Grande supsension, 1960

lampada by giampiero aloi

Attributed to Giampiero Aloi

Lampada, 1950

ceiling light by giampiero aloi

Giampiero Aloi

Ceiling light, 1955