Giacomo Quarenghi (Italian, 1817)

the acropolis, athens by giacomo quarenghi

Giacomo Quarenghi

The Acropolis, Athens