Georg Jerzy Merkel (Ukrainian, 1976)

geschwister by georg jerzy merkel

Georg Jerzy Merkel

Geschwister

Dorotheum

mère et son enfant by georg jerzy merkel

Georg Jerzy Merkel

Mère et son enfant

Tajan

lesende by georg jerzy merkel

Georg Jerzy Merkel

Lesende, 1925

im Kinsky

damenporträt by georg jerzy merkel

Georg Jerzy Merkel

Damenporträt

im Kinsky