Ge Xianglan and Qian Chongwei (Chinese)

snake and calligraphy by ge xianglan and qian chongwei

Ge Xianglan and Qian Chongwei

Snake and calligraphy