trash by gavin turk

Gavin Turk

Trash, 2006

pink che by gavin turk

Gavin Turk

Pink Che, 2005

box by gavin turk

Gavin Turk

Box, 2002

bag by gavin turk

Gavin Turk

Bag, 2000

knob by gavin turk

Gavin Turk

Knob, 2004

red beuys by gavin turk

Gavin Turk

Red Beuys, 2004

spent match by gavin turk

Gavin Turk

Spent Match, 2005

d.o.m. by gavin turk

Gavin Turk

D.O.M., 1999

screen che by gavin turk

Gavin Turk

Screen Che, 2009

single elvis by gavin turk

Gavin Turk

Single Elvis

spent match by gavin turk

Gavin Turk

Spent Match, 2005