Gajanan Sawlaram Haldankar (Indian, 1981)

portrait of a maharastrian lady by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Portrait of a Maharastrian Lady

juhu beach by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Juhu beach

banganga by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Banganga

portrait by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Portrait, 1959–1959