Gajanan Sawlaram Haldankar (Indian, 1981)

portrait of a maharastrian lady by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Portrait of a Maharastrian Lady

portrait by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Portrait, 1959–1959

juhu beach by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Juhu beach

banganga by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Banganga