Gajanan Sawlaram Haldankar (Indian, 1981)

juhu beach by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Juhu beach

Sotheby's London

banganga by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Banganga

Sotheby's London

portrait by gajanan sawlaram haldankar

Gajanan Sawlaram Haldankar

Portrait, 1959–1959

Sotheby's London