a wool rug, 1970s by gaetano pesce

Gaetano Pesce

A WOOL RUG, 1970S

carpet “fontessa by gaetano pesce

Gaetano Pesce

Carpet “Fontessa

up 7 by gaetano pesce

Gaetano Pesce

Up 7, 1969

spaghetti vase by gaetano pesce

Gaetano Pesce

Spaghetti Vase, 2007

vaso by gaetano pesce

Gaetano Pesce

Vaso, 2004

up1 chair by gaetano pesce

Gaetano Pesce

UP1 Chair, 1969