friend by gabriele picco

Gabriele Picco

Friend, 2001

cogito ergo sum by gabriele picco

Gabriele Picco

Cogito Ergo Sum, 1998

l'amore nei denti by gabriele picco

Gabriele Picco

L'amore nei denti, 1998

il mare non parla by gabriele picco

Gabriele Picco

Il mare non parla, 1998

il mangiagabbiani by gabriele picco

Gabriele Picco

Il mangiagabbiani, 1998

cogito ergo sum by gabriele picco

Gabriele Picco

Cogito ergo sum, 1998