Gérard Altmann (French, born )

la ville by gérard altmann

Gérard Altmann

La ville, 1986

abstract landscape by gérard altmann

Gérard Altmann

Abstract landscape, 1962

abstract by gérard altmann

Gérard Altmann

Abstract, 1962

abstract by gérard altmann

Gérard Altmann

Abstract, 1962

cow by a wide ditch by gérard altmann

Gérard Altmann

Cow by a wide ditch

la ville by gérard altmann

Gérard Altmann

La ville, 1955

paysage by gérard altmann

Gérard Altmann

Paysage

bateau by gérard altmann

Gérard Altmann

Bateau, 1959

composition by gérard altmann

Gérard Altmann

Composition

maisons by gérard altmann

Gérard Altmann

Maisons, 1961–1961

compositie by gérard altmann

Gérard Altmann

Compositie, 1962

paysage by gérard altmann

Gérard Altmann

Paysage, 1959