Fu Lupei and Li Xuerong (Chinese)

杨门小将杨文广 by fu lupei and li xuerong

Fu Lupei and Li Xuerong

杨门小将杨文广

好妈妈 by fu lupei and li xuerong

Fu Lupei and Li Xuerong

好妈妈, 1984

wu song (4 works) by fu lupei and li xuerong

Fu Lupei and Li Xuerong

Wu song (4 works), 1984