toro #6 by fredrik vaerslev

Fredrik Vaerslev

Toro #6, 2011

Phillips New York

Est. 30,000–50,000 USD

shelf painting by fredrik vaerslev and stale vold

Fredrik Vaerslev and Stale Vold

Shelf Painting

Bukowskis Stockholm

Est. 75,000–100,000 SEK