Frederic-Auguste Cazals (French, 1941)

tu pleures oh mon roi by frederic-auguste cazals

Frederic-Auguste Cazals

Tu pleures oh mon roi

Salle Rossini

tu pleures oh mon roi by frederic-auguste cazals

Frederic-Auguste Cazals

Tu pleures oh mon roi

Salle Rossini

portrait de verlaine by frederic-auguste cazals

Frederic-Auguste Cazals

Portrait de Verlaine

Salle Rossini

paul verlaine by frederic-auguste cazals

Frederic-Auguste Cazals

Paul Verlaine, 1893

Piasa