box by fred leighton

Fred Leighton

Box

necklace by fred leighton

Fred Leighton

Necklace

necklaces (2 works) by fred leighton

Fred Leighton

Necklaces (2 works)

ring by fred leighton

Fred Leighton

Ring

a pair of earrings by fred leighton

Fred Leighton

A pair of earrings

earclips by fred leighton

Fred Leighton

Earclips

necklace by fred leighton

Fred Leighton

Necklace

pair of earclips by fred leighton

Fred Leighton

Pair of earclips

a solitaire ring by fred leighton

Fred Leighton

A solitaire ring

a necklace by fred leighton

Fred Leighton

A necklace

a necklace by fred leighton

Fred Leighton

A necklace

a bracelet by fred leighton

Fred Leighton

A bracelet

a pair of earclips by fred leighton

Fred Leighton

A pair of earclips