Frantisek Hodonsky (Czech, )

place for poems by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Place for poems, 2013

water flowers by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Water flowers, 2005

in swamp by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

In swamp, 2010–2011

floodplain flowers by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Floodplain flowers, 1998

lighted banks by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Lighted banks, 2011

ve tmách zelených by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Ve tmách zelených, 2000

lužní prostor by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Lužní prostor, 2009

naplavenina by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Naplavenina, 2013

from the water reports by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

From the water reports, 1998

lužní formy by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Lužní formy, 2009

kyselé trávy by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Kyselé trávy, 2008

vodní hnízda by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Vodní hnízda, 2006

lužní vody by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Lužní vody, 2011

rákosí by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Rákosí, 1976

kvetoucí vody by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Kvetoucí vody, 1991

dvě období by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Dvě období, 1992

countryside in wales by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Countryside in Wales, 1991

stillness by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Stillness, 1984

the floodplain area by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

The floodplain area, 2009

mže at stříbro by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Mže at Stříbro, 2007

vodní rostliny by frantisek hodonsky

Frantisek Hodonsky

Vodní rostliny, 2006