Francesco Appiani (Italian, 1792)

procession of the gods by francesco appiani

Francesco Appiani

Procession of the Gods

zeus und amor by francesco appiani

Francesco Appiani

Zeus und Amor