Fethi Arda (Turkish, 1996)

still life by fethi arda

Fethi Arda

Still life, 1984

naturmorte by fethi arda

Fethi Arda

Naturmorte, 1996

naturmorte by fethi arda

Fethi Arda

Naturmorte, 1993

natürmort by fethi arda

Fethi Arda

Natürmort, 1988