ohne titel by fernando botero

Fernando Botero

Ohne Titel, 1979

bird on a column by fernando botero

Fernando Botero

Bird on a column, 1976

reclining nude by fernando botero

Fernando Botero

Reclining Nude, 1978

naturaleza muerta by fernando botero

Fernando Botero

Naturaleza muerta, 1970

dog by fernando botero

Fernando Botero

Dog, 1981

ciclista by fernando botero

Fernando Botero

Ciclista

reclining woman by fernando botero

Fernando Botero

Reclining woman

woman by fernando botero

Fernando Botero

Woman, 2009

woman in profile by fernando botero

Fernando Botero

Woman in Profile, 2001

mariscal de campo by fernando botero

Fernando Botero

Mariscal de campo, 1972

kitchen table by fernando botero

Fernando Botero

Kitchen Table, 2002

head of a woman by fernando botero

Fernando Botero

Head of a Woman, 1981

society lady by fernando botero

Fernando Botero

Society lady, 1999

still life by fernando botero

Fernando Botero

Still Life, 1961

dancers by fernando botero

Fernando Botero

Dancers

homenaje a bonnard by fernando botero

Fernando Botero

Homenaje a Bonnard, 1971

shoeshine by fernando botero

Fernando Botero

Shoeshine, 1989