Ferdinand Gjos (Norwegian, 1852)

prospekt fra en mølle by ferdinand gjos

Ferdinand Gjos

Prospekt fra en mølle