Feng Yuan and Liu Dawei (Chinese)

任重道远 by feng yuan and liu dawei

Feng Yuan and Liu Dawei

任重道远

任重道远 by feng yuan and liu dawei

Feng Yuan and Liu Dawei

任重道远, 2000

任重道远图 by feng yuan and liu dawei

Feng Yuan and Liu Dawei

任重道远图, 2000

figures and panda by feng yuan and liu dawei

Feng Yuan and Liu Dawei

Figures and panda, 2008