Fang Xun (Chinese, 1799)

牡丹图 by fang xun

Fang Xun

牡丹图

菊石图 by fang xun

Fang Xun

菊石图

仿古山水 (landscape) by fang xun

Attributed to Fang Xun

仿古山水 (Landscape), 1798

花卉 by fang xun

Fang Xun

花卉, 1775