Fang Xun (Chinese, 1799)

牡丹图 by fang xun

Fang Xun

牡丹图

菊石图 by fang xun

Fang Xun

菊石图

仿古山水 (landscape) by fang xun

Attributed to Fang Xun

仿古山水 (Landscape), 1798