Fan Zeng and Xiao Han (Chinese)

山鬼 (character) by fan zeng and xiao han

Fan Zeng and Xiao Han

山鬼 (Character), 1992