lotus root teapot (pair) by fan zeng and jiang rong

Fan Zeng and Jiang Rong

Lotus root teapot (pair)