Fan Jinyong (Chinese, 1914)

figure by fan jinyong

Fan Jinyong

Figure