Eufemio Rasco (born )

white linen by eufemio rasco

Eufemio Rasco

White linen, 2006