Emilio Tadini (Italian, 2003)

a mozart  by emilio tadini

Emilio Tadini

A Mozart 

finestra by emilio tadini

Emilio Tadini

Finestra, 1980–1989

composizione by emilio tadini

Emilio Tadini

Composizione

archeologia by emilio tadini

Emilio Tadini

Archeologia, 1973

solitario by emilio tadini

Emilio Tadini

Solitario, 1992

fiaba by emilio tadini

Emilio Tadini

Fiaba, 2000

natura morta by emilio tadini

Emilio Tadini

Natura morta, 1966

natura morta by emilio tadini

Emilio Tadini

Natura morta, 1978

figura by emilio tadini

Emilio Tadini

Figura, 1979

paesaggio by emilio tadini

Emilio Tadini

Paesaggio

salve ! by emilio tadini

Emilio Tadini

Salve !

fiaba by emilio tadini

Emilio Tadini

Fiaba, 1995

fiaba by emilio tadini

Emilio Tadini

Fiaba, 2000